ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Το Physio-Osteo χρησιμοποιεί την σύγχρονη φυσικοθεραπεία σε συνδυασμό με Οστεοπαθητικές τεχνικές που στόχο έχουν την καλύτερη και ορθή θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Σύμφωνα με την οστεοπαθητική ιατρική το σώμα κατέχει αυτό-ρυθμιστικούς μηχανισμούς και έχει την εγγενή ικανότητα να αμύνεται και να επιδιορθώνεται. Η κίνηση των σωματικών υγρών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας και το νευρικό σύστημα είναι ζωτικός παράγοντας ελέγχου των σωματικών υγρών. Έτσι αν τα υγρά παραμείνουν στάσιμα δημιουργείται φλεγμονή και εκδήλωση νόσου.

Leave a Comment